Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har lest høringen og har følgende kommentarer:

Spørsmål 1

Det er viktig at bedriftene skal vurdere bruken av midlertidige ansettelser; da blir de påminnet regelverket.

K&F er kjent med at kommuner har utstrakt bruk av vikarer, særlig innenfor eldreomsorgen.

Spørsmålet er også om disse faller utenfor kommunens pensjonssystem og da blir ”billigere” arbeidskraft enn fast ansatte. De ansatte taper jo i så fall på å være midlertidige.

Spørsmål 2

Det virker på oss som det er helt urimelig at fravær skal fratrekkes tjenestetiden for midlertidig ansatte.  Det gjøres jo ikke for de faste og hvorfor skal det være forskjell her?

K&F støtter begge forslagene.