Mandag 5. januar ble det nye Mattilsynet offisielt åpnet. Matforvaltningen i Norge er for første gang samlet, ved at fem tilsyn har blitt til ett.
–Vi skal bidra til å sikre trygg mat og drikke, god dyrevelferd, og for at den nye matloven følges, lover administrerende direktør i Mattilsynet, Joakim Lystad.

Mattilsynet skal blant annet føre tilsyn med hold av planter, fisk og dyr, serveringssteder, dagligvareforretninger, importører, slakterier og meierier. Tre departementer står bak Mattilsynet:

Landbruks-, Fiskeri- og Helsedepartementet. 5. januar i år ble det nye tilsynet formelt åpnet av landbruksminister Lars Sponheim, fiskeriminister Svein Ludvigsen og statssekretær i Helsedepartementet Kristin Ravnanger.

Tar gebyr
Men det vil koste å bruke det nye Mattilsynet. 60 prosent av budsjettet skal Mattilsynet ta inn i form av avgifter og gebyrer. Dersom Mattilsynet skal godkjenne en nyvirksomhet, vil det koste penger i form av gebyr. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye arbeid Mattilsynet har i samband med godkjenning av virksomheten.

Mattilsynet har overtatt alt ansvar og alle oppgaver som tidligere ble utført av Statens næringsmiddeltilsyn, 89 kommunale næringsmiddeltilsyn, Fiskeridirektoratets sjømatkontroll, Statens dyrehelsetilsyn og Statens landbrukstilsyn. Dette er Norges største forvaltningsreform på lenge.

-Et av de viktigste målene med reformen er å sikre et enhetlig og helhetlig tilsyn over hele landet, og langs hele verdikjeden. Samordningen av arbeidet vil gjøre oss i stand til å gjøre en enda bedre og effektiv jobb for samfunnet, understreket Joakim Lystad på åpningsarrangementet. 

Ny matlov
Den nye Matloven erstatter helt eller delvis 13 norske lover. Loven trådte i kraft 1. januar i år. Med Matloven er Norge et av de første land som får en nasjonal lovgivning tilpasset den nye “fra jord og fjord til bord”-tankegangen, som er rådende i hele Vest-Europa.

-Dette er historisk! Vi har nådd en viktig milepæl, sa landbruksminister Lars Sponheim på pressekonferansen.

–Helt fram til i dag har lovgivningen på matområdet vært fragmentert. Nå har vi endelig fått en samlet lov for matproduksjon og mattrygghet, sa Sponheim.

Formålet med Matloven er å sikre helsemessig trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden. Alle virksomheter innen matproduksjon, fra fiskebåten til fiskerestauranten og fra sauebonden til kjøttdisken omfattes av den nye loven.

1300 ansatte
Mattilsynet har også viktige oppgaver knyttet til dyrevernloven, husdyravlsloven, dyrehelsepersonelloven, lov om planteforedlerrett og kosmetikkloven. 

Det nye Mattilsynet er et av landets største tilsynsetater med ca 1300 ansatte, spredt på 64 distriktskontorer, åtte regionkontorer og hovedkontoret i Oslo. Mattilsynet har felles telefonnummer 06040, postadresse og postmottak for alle deler av organisasjonen.

Helsevernetater håper at den nye matloven vil føre til en bedring av de hygeniske forhold blant spisesteder i landet.

Stengte restauranter
I fjor ble flere restauranter og spisesteder stengt på grunn av dårlig hygiene. Bare i hovedstatden ble 82 utsteder stengt. Det var i mars 2002 13 etater i Oslo startet et samarbeid for å få ryddet opp i Oslos uteliv.

Det ble gjennomført fire storaksjoner og like mange i fjor. 162 steder ble kontrollert. 150 av disse fikk anmerkninger, og mange spisesteder måtte lukke dørene. Dårlige oppvaskforhold, ulovlig kjøtt, narkotika, brudd på brannvernloven ble funnet.

Ring Mattilsynets forbrukertelefon 06040, så kommer du automatisk til ditt distriktskontor. Ta kontakt med Mattilsynet:

Kilde: Mattilsynet