– Alle søsken skal ha moderasjon i barnehager. Det er endel av barnehageforliket. Reglene vil bli hjemlet i en ny forskrift om foreldrebetaling. Forskriftene trer i kraft 1. mai, uttalte barne- og familieminister Laila Dåvøy på en pressekonferanse i dag.

Det var i dag Stortingsmelding nr. 28 om søskenmoderasjon ble lagt frem. Meldingen innebærer at det blir slutt på tidligere frivillig ordning med søskenmoderasjon  i barnehager.

Ifølge Dåvøy skal kommunene nå sørge for at alle offentlige og godkjente private barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlig tilskudd.

Reduksjon
Forslaget til regler innebærer at foreldre og foresatte med mer enn ett barn i barnehage i samme kommune skal gis tilbud om reduksjon i foreldrebetalingen.

Dette gjelder enten barna går i den samme eller i to forskjellige barnehager, og om den ene er privat og den andre er offentlig. Det skal tilbys søskenmoderasjon både med heltids- og deltidsplass.

Kommunale satser
Kommunene skal selv fastsette satser i egen kommune, gjeldende både for offentlige og private barnehager. Kommunene skal som barnehagemyndighet utforme lokale retningslinjer for søskenmoderasjon.

Men kommunene er ikke pliktig til å dekke kostnadsvekst utover ordinær pris- og kostnadsvekst

Dåvøy uttalte at ingen skal betale mer enn 2750 kroner pr. måned for en fulltids plass i barnehagen. I tillegg skal det tilbys søskenmoderasjon. Ingen kan avvikle søskenmoderasjonen.

Ny forskrift
– Jeg forventer at foreldre med to eller flere barn i en barnehage skal få mindre foreldrebetaling etter at første trinn. De nye forskriftene om maksimal foreldrebetaling gjelder fra 1. mai, opplyste barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Dåvøy hevdet at kommunene vil være i stand til å sette ned foreldrebetalingen og samtidig ha gode moderasjonsordninger.

I offentlige barnehager er søskenmoderasjon i snitt 32 prosent, mens den i snitt er 22 prosent i private barnehager.

Dette er en viktig ordning for småbarnsforeldre og selv om den er innarbeidet de fleste steder, vil regjeringen følge opp Stortingets ønske om at søskenmoderasjon nedfelles med overordnede nasjonale regler.

Kilde: Barne- og familiedepartementet