Det er 600 prostituerte fra hele 60 land i Oslo. Kvinnene kontrolleres av bakmenn. De bruker ulike metoder for å skremme, true og tvinge kvinnene til prostitusjon. Thailandske kvinner utgjør den største enkeltgruppen.

Det går frem av rapporten Crossing Border fra Forskningsstiftelsen Fafo. Rapporten er laget på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet og ble presentert i dag på ettårsdagen for Handlingsplan mot handel med kvinner og barn.

Fafo har kartlagt antall prostituerte i Oslo, og har utarbeidet den første statistiske undersøkelsen av prostituerte i Norge.

Flest fra Thailand
Det går frem av rapporten at prostitusjonsmarkedet har forandret seg mye de siste årene, og at markedet i hovedstaden domineres av kvinner med utenlandsk bakgrunn.

De thailandske kvinnene utgjør den største gruppen. En annen stor gruppe av prostituerte i Oslo er kvinner fra Sentral- og Øst-Europa og det kommer stadig flere kvinner fra Balkan-landene.

Varig oppholdtillatelse
Ifølge rapporten har ingen av kvinnene reist på egen hånd til utlandet for å jobbe. De har enten blitt rekruttert eller fått hjelp. 

Flertallet av de utenlandske kvinnene hadde statsborgerskap eller varig opphold i Norge. 

Flere av dem har ikke hatt prostitusjon som mål for reisen og kvinnene deburterte ikke før ett år etter at de kom til Norge.

Fokus på Sentral- og Øst-Europa
Hovedfokus i prosjektet har vært forholdene blant prostituerte fra Sentral- og Øst-Europa.

Gruppen av kvinner fra Sentral- og Øst-Europa var generelt yngre enn både norske og asiatiske kvinner. Halvparten var under 23 år.

Forskerne har gjennomført feltarbeid i Litauen, Ukranina og Albania og intervjuet kvinner som har blitt utsatt for menneskehandel til ulike land i Europa, skriver fafo.no.

Bakmenn tar 25-50 prosent
Forskerne bak rapporten har funnet mange tegn på at prostitusjonen er organisert, men ikke på at kvinner holdes innesperret.

Kvinnene kontrolleres likevel på ulike måter og mange kvinner er utsatt for trusler og press. De må gi fra seg store deler av inntekten og det er ikke uvanlig at kvinnenes bakmenn tar 25-50 prosent av fortjenesten.

Forsørger barn
Flertallet av kvinnene fra Sentral- og Øst-Europa var i Norge på midlertidig opphold. Av disse deburterte to av tre som prostituerte for mindre enn ett år siden.

Fire av fem hadde aldri solgt sex i andre land enn Norge. To av tre hadde forsørgeransvar for yngre søsken eller egne barn, og halvparten forsørget en av sine foreldre.

Massasjeinstitutter
Forskningsstiftelsen Fafo har sett på tre ulike arenaer for prostitusjon. Det er gateprostitusjon, salg av seksuell kontakt i massasjeinstitutter og annonsemarkedet.

Mange kvinner fra asiatiske land jobber i massasjeinstitutter mens mange kvinner fra Norge, Sentral- og Øst-Europa selger sex-tjenester fra gaten og leiligheter.

Annonsesalg
Svært mange kvinner i undersøkelsen selger sine tjenester gjennom annonser i ulike aviser, magasiner og tidsskrifter og de nås også via telefon.

Ifølge Fafo-undersøkelsen har salg av sex på Internett og gjennom annonser økt i omfang. Annonsemarkedet har fått en stadig mer sentral plass. Det gir klare indikasjoner på at virksomheten er godt organisert.

Ekteskap og jobb
Flere av kvinnene i undersøkelsen har fortalt at de er blitt rekrutteret til utlandet med løfter om jobb og i noen tilfeller ekteskap.

Kvinnene har forsørgeransvar eller økonomiske problemer og de ender opp i prostitusjon. Det er vanskelig å avdekke tilfeller av menneskehandel og utnyttelse i prostitusjon.

Manglende tillit
Manglende tillit til politi og offentlig institusjoner gjør at mange vegrer seg for å gi slik informasjon.

Ofre for menneskehandel forblir ofte i en situasjon med alvorlig utnyttelse fordi de mangler informasjon om landet de oppholder seg i.

Kvinnene kjenner heller til hvilke rettigheter de har og hvor de kan få assistanse, skriver fafo.no. 

Regjeringen vil forsette sin innsats med å etablere et hjelpeapparat som kan ivareta kvinnenes behov. Å straffeforfølge bakmennene er også et viktig mål for Regjeringen.

Kilde: Fafo