Budsjett 2015 er under arbeid, og forbundsleder har gitt K&Fs innspill til Arbeiderpartiets medlemmer i Stortingets familie- og kulturkomite.

K&F har tidlegere sendt innspill til budsjettet 2015 til alle partier og departementer, og ble invitert på “innspillskonferanse” sammen med 53 andre organisasjoner.  Mange ulike organisasjoner, men noe var de fleste innom i sine innlegg: styrket driftstøtte uten binding til særlig aktivitet og en kraftig økning av momskompensasjonen.

Forbundsleder tok spesielt opp spørsmål om bladporto, kompetansebevis og ikke minst: hvem er de frivillige?  Vi ser at det offentlige stadig viser til frivillig innsats, samtidig som alle har det travelt – 

Her er innspillet som ble levert komiteen Innspill frivillighet statsbudsjett 2015 - Ap (1).pdf