Nå ber vi statsråden rydde opp!

”Det kan ikke være slik at pasienter på grunn av myndighetenes behov for sentralisering og sparing av helsekroner sendes rundt nærmest som pakkepost. Nå ber vi statsråden rydde opp og avklare situasjonen”, sier Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

Bakgrunnen for forbundets henvendelse til helseministeren er to ulike saker, men med belastninger for pasient og pårørende.

Det ene tilfellet er et barn på 1 år som faller og skader armen. Drar til legevakten for Asker og Bærum lokalisert ved Bærum sykehus. Etter venting og utredning blir det konstatert brudd i armen. Da får foreldrene beskjed om å reise til Drammen sykehus for gipsing. Dette kan ikke gjøres ved legevakten ei heller ved sykehuset der legevakten er samlokalisert. Totalt gikk det ni timer før dette lille barnet var ferdig behandlet. Slik kan vi ikke ha det!

Det andre tilfellet en mann med kreft og spredning. Utgangspunkt en tarmkreft med spredning til urinveier, lunger og nå trolig lillehjerne. Han behandles da ved følgende sykehus: Gjøvik sykehus (pasientens lokale sykehus), Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Hamar sykehus og Ullevål sykehus. Dette fordi de ulike sykehus har sine spesialfelt. Kontroller for de ulike typer skjer ved de ulike sykehus. Det sier seg selv at det her blir mange behandlere og pleiepersonell å forholde seg til. Dette er en selvsagt en stor belastning i tillegg til ”jobben” med å holde orden på hvilken kontroll, når og hvor.

I brev til helseministeren ber forbundet statsråden se på og komme med forslag til tiltak som kan bedre på denne type sending av pasienter.

”Skillene mellom hvor behandling skal skje kan ikke være så skarpe. Det kan da ikke være nødvendig at et lite barn skal bruke ni timer før barnet er behandlet. Ei heller kan vi ha det slik at en pasient skal måtte forholde seg til fem ulike sykehus for behandling av sin kreft. Vi venter at statsråden vil se på dette raskt slik at denne ”pakkepostsendingen” av pasienter kan opphøre”, avslutter Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund.

—————–

Saken er allerede fanget opp av NRK Hedmark og Oppland,
og er kommentert av Budstikka, som tok opp saken med 1-åringen i første omgang.

———————————————-

For ytterligere kommentarer og informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164.