Datoen er 25. november, men det er ikke for sent! Mange land bruker dagen som utgangspunkt for “16 days of action” – med markeringer, aksjoner, temamøter, foredrag, stands mm. for å bekjempe vold mot kvinner.

GI VOLDTEKTSSAKER HØYERE PRIORITERING

De nordiske landene regnes som foregangsland i forhold til likestilling mellom kjønnene. Det er utrolig at de samme landene gir voldtektsofre liten mulighet til å oppnå rettferdighet i rettssystemet.  />

I følge Amnestys ferske felles nordiske rapport kommer Norge dårligst ut, med fellende dom bare i hvert åttende anmeldte forhold.

Dette vitner om er en uakseptabel behandling av voldtektsofre og en uverdig behandling av kvinner i særdeleshet.  />

Landsmøtet 2008 i Norges Kvinne- og familieforbund krever at politietterforskningen i voldtektssaker prioriteres. Saksfeltet gis derved høyere status. Henleggingsprosenten må reduseres betydelig.

Resolusjon fra landsmøtet 2008, Lillehammer 17.-19.10.08