De siste dagers hendelser i forbindelse med utnevnelse av
nytt barneombud har medført at arbeidet med å sikre barns rettigheter i Norge
har stanset opp.
Norges Kvinne- og familieforbund skriver nå til
Statsministeren hvor vi uttrykker vår bekymring for ivaretakelsen av barns
rettigheter.

Arbeidet med barns rettigheter må fortsette. Det er viktig
at dette ikke stopper opp. Barn trenger forutsigbarhet.
Norges Kvinne- og familieforbund krever handling nå!
Det må oppnevnes et nytt Barneombud straks. Dette haster.
Videre må det utredes hvem og hvordan kommende barneombud
skal oppnevnes. Vi kan ikke risikere at siste dagers hendelser skjer igjen. Vi
trenger et offensivt og uavhengig Barneombud.
De siste dagers hendelser har vist at det er viktig å
diskutere hvem som skal oppnevne et nytt Barneombud. Det er nødvendig med et
fritt og uavhengig ombud – dette skal være en vaktbikkje overfor forvaltningen.
FN har påpekt det uheldige ved at det er Regjeringen som oppnevner
Barneombudet.

Norges Kvinne- og familieforbund ber Statsministeren ta tak
i dette så snart som mulig slik at vi ved neste korsvei slipper den situasjonen
vi nå har opplevd.

Norges Kvinne- og familieforbund krever at Regjeringen tar
situasjonen på alvor og sikrer bedre vilkår i arbeidet s rettigheter i
fremtiden.

For
ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Forbundsleder Ann-Louis Nordstrand tlf. 46 42 07 58
1. nestleder Toril S.
Gravdal
tlf. 413 23 943