Anniken Huitfeldt er i dag utnevnt til ny Barne- og likestillingsminister. K&F har i den forbindelse sendt ut følgende pressemelding:

Norges Kvinne- og
Familieforbund gratulerer Anniken Huitfeldt som ny Barne- og
likestillingsminister og ønsker henne lykke til i dette viktige arbeidet.

Vi er glade for utnevnelsen
og tror hun vil gjøre en utmerket jobb.

Anniken Huitfeldt kombinerer
barn og lønnet arbeid, og ser hvilke utfordringer barnefamiliene står overfor. Dette
tror vi gir stor forståelse for kvinners og familiers behov for valgfrihet
gjennom livets ulike faser.

Norges Kvinne- og
Familieforbund ønsker Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt
velkommen til samarbeid.

 

For
ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Forbundsleder Ann-Louis Nordstrand tlf. 46 42 07 58
1. nestleder Toril S. Gravdal tlf. 413 23 943 – 2. nestleder Odlaug Lysø Kleven
tlf. 482 67 882