Frihet til å velge det som passer familiene best.
Regjeringen har nå gått fra det de tidligere fremstilte som tidenes beste sak, billigere barnehageplasser.
Norges Kvinne- og familieforbund ( K&F) har hele tiden hevdet at full barnehagedekning samtidig som prisene skulle settes ned, ikke kunne forenes. Dette galdt både private og kommunale barnehager.

K&F var blant de første som startet opp med barnehager og som krevde utdanning for førskolelærere. I mange år drev vi storparten av barnehagene i landet, både heldags- og halvdagsbarnehager, samt familiebarnehager og barneparker. Etter hvert har det kommet så mange nye regler og ikke minst har de økonomiske rammene vært så stramme at for frivillige organisasjoner har det vært vanskelig å kunne opprettholde barnehagedrift. Men samtidig har behovet ehageplass øket.

Flere familier ønsker selv den daglige omsorgen a i de første leveårene. K&F foreslo kontantstøtte som da også ble innført i 1998. K&F har ved flere anledninger påpekt at kontantstøtten burde heves, ikke reduseres slik den nåværende regjeringen har gjort. Foreldre må ha et reelt valg, enten barnehageplass eller kontantstøtte.

Regjeringen har nå innsett at de tok feil i sitt synspunkt. Kanskje tiden er inne for politikere å lytte til foreldre med forskjellige synspunkter, og til frivillige organisasjoner med familiepolitikk som hovedtema og som har sin fremste oppgave å arbeide for og med barn .

Regjeringen tok feil i barnehagesaken, kanskje de burde innrømme feil også vedr. størrelsen på kontantstøtten?

Norges Kvinne- og familieforbund står for en familiepolitikk som setter barna i fokus.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med forbundsleder Bjarnhild Hodneland tlf 55193012/92893155, 1.nestleder Ann-Louis Nordstrand tlf.91594612, 2.nestleder Grete Nordbæk tlf. 97061098