Norges Kvinne – og Familieforbund K&F ( tidligere Norges Husmorforbund) har i flere år arbeidet for at det innføres et gratis måltid i grunnskolen. Vi ser nå til vår store glede at det regjeringsnedsatte utvalget for skolemat deler vårt syn på dette området. Nå må regjeringen lytte til sitt eget utvalg og ta saken på alvor.

Nyere undersøkelser viser at mat har en stor innvirkning på læring. Våre samarbeidsorganisasjoner i Sverige og Finland nådde tidlig frem med sine krav om matservering i skolen, og disse landene har svært gode resultater å vise til også når det gjelder varm lunsj.

Alle skoler er nok ikke klar for varm mat fra 2007. Vi vet at enkelte skoler samkjører heimkunnskapsfaget/timene med matservering. Kanskje en ide for flere skoler.

I valgkampens hete, ble det spesielt fra SV, lovet at matservering skulle innføres, ja, sågar varm mat ble forespeilet. I dag hører vi at dette bare var en eventyrfortelling. Ja, litt frukt kan man jo gjerne servere, men hva med resten av det man kaller matservering i skolen.

Statsråd Djupedal nevnte at man skulle se på helseatferd og sosiale forskjeller i Norge. Vi vet at mange barn av ulike årsaker ikke spiser frokost og heller ikke alltid middag. Dårlig råd eller dårlig tid fører kanskje til at man ikke har det rolige og kanskje sunnere måltidet som man fikk før da en av foreldrene var hjemmearbeidende. Noe av dette kan man kanskje kompensere for ved et ordentlig skolemåltid.

Barna trenger eventyr, men de trenger også å lære om virkeligheten, om praktisk arbeid, føle spenningen ved å lære. Så vet vi nå at mat har stor innvirkning på konsentrasjon og læring. Er ikke dette verdt å satse på. For barnas vel og for samfunnets fremtid?

Norges Kvinne- og familieforbund står på barnas side med et godt skolemåltid og et godt måltid hjemme med familien etter skoletid.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med forbundsleder Bjarnhild Hodneland tlf 55193012/92893155, 1.nestleder Ann-Louis Nordstrand tlf.91594612, 2.nestleder Grete Nordbæk tlf. 97061098