Bjarnhild Hodneland (66) fra Bergen ble gjenvalgt som forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund på landsmøtet i Alta sist helg. 37 år gamle Ann-Louis Nordstrand fra Nøtterøy ble valgt til 1. nestleder og Grete Nordbæk (55) fra Elverum til 2. nestleder.

Tidligere 1. nestleder Anne Enger stilte ikke til gjenvalg for to nye år. Hun ble i stedet valgt inn som nytt medlem av valgkomiteen.

Vera Welle og Eva Henriksen ble gjenvalgt som medlemmer av valgkomiteen, mens Edle Mikkelsen er 1.vara og Ellen Turid Mork 2. vara.

Gjenvalg
Tone Tomte Holene ble gjenvalgt som medlem av finanskomiteen, mens Brynhild Loe Arntsen og Berit Karin Øydvin Nilsen er nye medlemmer med Jorun Herseth som vara.

Det ble gjenvalg på medlemmene i vedtektskomiteen. Kari Johnsen, Ellen Turid Mork og Gjertud Vik skal fortsatt styre arbeidet. Torild Urvik ble valgt inn som 1. vara og Anne Enger er 2. vara de neste to årene.

Godkjent
Årsmeldinger og regnskaper ble vedtatt. Regskaper og budsjett skal gå i null, gå i balanse. Det vedtok også landsstyret sist mandag.

29 resolusjoner ble lagt frem på landsmøtet, men bare syv-åtte ble vedtatt.

Forslag til ny struktur i forbundet ble ikke vedtatt. Det innebærer at Norges Kvinne- og familieforbund fortsatt skal styres etter modellen med kretser.

Landsmøtet i Alta sist helg ble ledet av tidligere forbundsleder Elisabeth Rusdal og Randi Karlstrøm. Finnmark krets var lokal arrangør.

Lik kontigent
Landsmøtet vedtok lik kontigent for hele landet. Kontigent ble satt til 400 kroner per medlem og juniorkontigenten til 25 kroner. Forslaget fra sentralstyret om en seniorkontigent på 250 kroner ble det ikke stemt over.

Men sentralstyret fikk gjennomslag for at kontigenten skal fordeles med 290 kroner til forbundet sentralt og 110 kroner til kretsene.

Kretslederne skal stå for tildelingen av medlemskroner til sine lag. Forslaget ble vedtatt med stort flertall. Nordmøre krets hadde satt frem forslag om en kontigentforhøyelse på kr.1.

Ny landsmøteperiode
Kronestykket skal legges til den ordinære kontigenten og skal bevilges til Pennies for friendship. Innkrevingen skal skje sentralt.

Forslaget til Nordmøre krets ble vedtatt. Det betyr at årskontigenten blir på 401 kroner.

Det ble også vedtatt at landsmøtet i Norges kvinne- og Familieforbund skal avvikles annenhvert år og ikke hvert tredje år som nå.