Satsene for kontantstøtten økte fra 1. august i år med 657 kroner. Samtidig falt det ordinære småbarnstillegget bort.

Tekst: Wenche
Solberg-Hansen

Begge
ordninger gjelder mellom ett og tre år. Full kontantstøtte økte med 657
kroner per måned til kr. 3 657,-. Kontantstøtten kan også tas ut i kombinasjon
med deltidsplass i barnehage (80, 60, 40 eller 20 prosent). Økningen i satsen
for full kontantstøtte tilsvarer det ordinære småbarnstillegget i barnetrygden.
Småbarnstillegge falt bort fra samme dato.

Bortfallet medfører en omdisponering av midler til barnehager og
kontantstøtte. Småbarnsforeldre som ikke benytter barnehage får kompensert
fullt ut bortfallet gjennom økt kontantstøtte. Familier med barn i barnehage får
nå helt eller delvis kompensert bortfallet gjennom redusert foreldrebetaling, i
kraft av betydelige økninger i det statlige driftstilskuddet til barnehager.

Storsatsingen i budsjettet på barnehagene skal gi økt utbyggingstakt og nedgang i
foreldrebetalingen til et gjennomsnitt på 2500 kroner fra i høst. Det ekstra småbarnstillegget
i barnetrygden til enslige forsørgere skal videreføres. Dette
tillegget er også på kr. 657,- per måned og gis fra fødselen til barnet
fyller tre år.

Ordinær barnetrygd med kr. 11 664,- per år for hvert barn inntil
18 års alder videreføres. Ingen bruk av barnehage utgjør 3 657
kroner (3 000 tidligere satser) Inntil 8 timer/uke 2 926 (2 400), 9 – 16
timer/uke 2 194 (1 800), 17 – 24 timer/uke 1 463 (1 200) og bruk av barnehage fra 25 til 32 timer/uke
utgjør 732 kroner ( 600). Kilde Odin.