Norges Kvinne- og familieforbunds medlemmer kjemper for kvinners rett til trygge fødeforhold på avdelinger med tilgang på fagpersonell, men uten unødvendig lange og risikofylte transporter.
I løpet av de siste par månedene har dette vært medvirkende til at
vedtaket, som Hålogalandssykehuset Helseforetak hadde gjort, om sommerlukking av
tre fødeavdelinger på skift, ble trukket tilbake. Ved Haukeland Sykehus i Bergen
er barselavdelingen ”Storken”reddet fra nedleggelse.

Det foregår nå en bred mobilisering over hele landet til protest mot nye nedleggelser, mot det de nye helseforetakene åpenbart betrakter som en av ”salderingspostene”, nemlig fødeavdelingene ved sykehusene i distriktene. Denne gangen står Tynset, Kongsvinger, Lærdal og Gjøvik for tur, i tillegg til ABC-klinikken ved Aker Sykehus, som er et unikt tilbud med fokus på ”alternativ fødsel”.

Denne protestaksjonen støtter Norges Kvinne- og familieforbund varmhjertet!

Barselkvinner er en av samfunnets mest sårbare grupper. Både de og deres nyfødte trenger omsorg -også fra politikere og helsebyråkrater!
De er vel verdt en investering!

For ytterligere informasjon, ta kontakt med
forbundsleder Bjarnhild Hodneland, tlf.: 55193012/55186493,mobil:92893155,
nestleder Bente Nygård, tlf.: 63997506, mobil: 97632550, eller informasjonsleder
Wenche Solberg- Hansen, tlf.: 22478380, direkte 22478389, mobil: 91772584
.