jun 2018


Helse Nord og fødende kvinner

I VG kommenterer forbundsleder informasjon fra Helse Nord til fødende kvinner i helseregionen. Hvem betaler og ikke minst hva med de flergangsfødende?


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80