mar 2018


Barnetrygden

Selv om vi hadde håpet på en økning og at man nå skulle ta igjen etterslepet, så får vi glede oss over at barnetrygden ikke skal telle med ved beregning av sosialhjelp. Tross alt et lite og positivt skritt i riktig retning.


Les mer


La mor få grine barseltårene sine i fred på Haukeland.

Viktige synspunkter. Bruk 8. Mars til å markere dette. Og husk en ting det er ikke bare Haukeland og Bergen det dreier seg om. Stavanger har samme planer. Det samme blir det trolig i området rundt Molde og Kristiansund. Transport av fødende kvinner og barselkvinner skjer i våre nordlige fylker også. På samme måte som på Østlandet. Vi sier nei til at fødende kvinner og barselkvinner skal være Helse-Norges salderingspost.


Les mer


VG følger opp om liggetid på barselavdeling

Ikke noe kan måle seg med det første, viktige møtet mellom en mor og hennes nyfødte barn. De to må få den tiden de trenger. Seks timer er ikke nok.VG.no


Les mer


Velkommen til verden – dessverre har vi ikke råd til å ta imot deg

Debatten brer om seg. Leserinnlegg av nestleder Wenche Rolstad om barselomsorgen i avisen Hadeland.
Les mer


Stor møteaktivitet i forbundet sentralt

Aktiviteten er stor i forbundet sentralt for tiden. Denne uken har det vært møter med sentrale politikere med følgende saker på dagsorden: * Føde- og barselomsorgen * #METOO i arbeidslivet * Kontantstøtte * Skilte enker i bestemorsalder og pensjon * Barnetrygd * Barneprogrammer i NRK


Les mer


Eldreomsorg

Det er ille at situasjonen i Oslo er som den er. Vi skal følge med. Har du erfaring/synspunkter så hører vi gjerne fra deg.


Les mer


Fagpersoner er også bekymret

Det er verd å merke seg at ulike fagpersoner er bekymret for tidlig hjemreise etter fødsel. Tidlig hjemreise vil også kunne true en høy ammefrekvens og at alvorlige sykdommer hos barn ikke oppdages tidsnok, Ola Didrik Saugstad, professor i barnesykdommer.


Les mer


Hundsund Skolerestaurant

Og Hundsund skolerestaurant drives av Snarøya kvinne- og familielag. Er du i nærheten så benytt deg av tilbudet som gjelder tirsdager og torsdager.


Les mer


Føde-og barselsituasjonen i Kristiansund og Molde

Kort liggetid og nedleggelser er et problem mange steder. Her skriver vårt varamedlem i sentralstyret, Inger Berger, om situasjonen rundt Kristiansund og Molde


Les mer


Barselomsorg

Det er som regel den som har skoene på som vet hvor den trykker. Viktige synspunkter fra mor og lege. Verd å lese og lytte til. Sykepleie.no


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80