feb 2018


Politikerne kan ikke nok om barnehager

Artikkel i BT.no med Sabine Scheidt, styrer i Damsgård barnehage A/S som drives av Laksevåg Kvinne og familielag. "Pedagognormen fungerer ikke uten tilskudd til å ansette flere pedagoger".


Les mer


Føde- og barselomsorgen

Faggrupper er nå også bekymret. Vårt forbunds kartlegging viser store forskjeller og mangler i kommunene. Mangelen på fagpersoner er der. Utdanningskapasiteten må økes og stillingene utvides i kommunene.


Les mer


Skolemat

Det å innføre skolemåltid hvor alle samles er løsningen. Og selvsagt uten TV.


Les mer


Føde-og barseltilbudet i kommunene

Vi startet dagen med møte med stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson fra SV om føde- og barselstilbudet i kommunene. Vi gleder oss over alle som ser utfordringene som er innenfor dette området. Fra vårt forbund deltok forbundsleder Elisabeth Rusdal og nestleder Wenche Rolstad.


Les mer


Kontantstøtten

Artikkel på nrk.no av Ida Larsen, journalist og mamma. Forbundsleder: "Og det er derfor vi kjempet for å få dette igjennom. Vi vil fortsatt jobbe for at den skal beholdes. Barn er fremtiden – verd å satse på. Vi får ikke barndommen i reprise".


Les mer


Toppscore fra Utdaninngsdirektoratet

Barnehagen til Langhus K&f!! Gjett om vi er stolte!!


Les mer


Helsesøstre

Artikkel i Aftenposten.no av Ingrid Kristine Aspli - Spør meg om jeg rister babyen min! ...Og derfor har vårt forbund gang på gang bedt om økning i antall helsesøstre. Videre at kapasiteten på utdannelse av helsesøstre skal økes. Forbundet gjennomførte høsten 2017 en kartlegging av føde- og barseltilbudet i kommunene. Over 200 kommuner har svart. Kartleggingen viser klart at det er behov for økt bemanning.


Les mer


Klager på NRK-program til Kringkastingsrådet

Forbundet har i dag sendt klage på NRK Super program «Ville veier». Bakgrunnen er blant annet innslag som «tiss deg selv i munnen» . Programmet har en nedre aldersgrense på 9 år. Flere innslag i programmet tøyer grenser.


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80