Norges Kvinne- og familieforbund er forskrekket over å oppdage at boken ”Slangordboka” er tillatt for bruk i undervisning. Den brukes i dag som lærebok i norsk./>

Det har i flere år vært satset på å redusere mobbing og trakassering gjennom bevisstgjøring og forebyggende tiltak i barnehage, skole og arbeidsliv. Konsekvensene av mobbing og trakassering kan være ødeleggende.
/>K&F stiller seg svært undrende til at man da tillater en ordbok som inneholder nettopp dette!/>

Slangordboka er blitt til ved at de mest brukte slangord i hele landet er sendt inn av elever i ungdoms- og videregående skole. Sånn sett er boka på mange måter en interessant dokumentasjon av ungdomskulturen. Men – den inneholder også kallenavn og skjellsord som langt fra egner seg på trykk i andre medier. Den kan brukes som en oppskriftsbok for trakassering.
/>K&F mener dette gjør boken uegnet som undervisningsmateriell i skolen. />

Her må Kunnskapsdepartementet være seg sitt ansvar bevisst. Hvilken kunnskap er det man ønsker å formidle til morgendagens voksne? Skal man fortsette antimobbearbeidet samtidig som man i skolen tillater bruk av en slik ordbok?/>

K&F forventer at kunnskapsminister Øystein Djupedal griper inn og tar denne boken ut av pensum for norskundervisningen.

 

 

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Forbundsleder Ann-Louis Nordstrand tlf. 46 42 07 58
1. nestleder Toril S. Gravdal tlf. 413 23 943 – 2. nestleder Odlaug Lysø Kleven tlf. 482 67 882
/>