Landsstyret i K&F ønsker å sette søkelyset på den nedprioritering som myndighetene synes å gjøre av praktisk estetiske fag i grunnskolen.
Les vår resolusjon her.
I løpet av de senere årene har vi gjentatte ganger vært vitne til en nedvurdering av de praktisk estetiske fagene i skolen. Dette kommer til uttrykk gjennom nedskjæring i timetall samtidig som den praktiske gjennomføringen fjernes fra undervisningen.

Spesielt opptatt er vi av heimkunnskapsfaget og den uvurderlige betydningen dette faget har i forhold til helse, miljø og livskvalitet. Dette handler ikke minst om verdivalg og kunnskap om det å leve sammen.

Nyhetsbildet nå, med blant annet risiko for e.coli-smitte og fugleinfluensa, viser med all tydelighet at det trengs opplæring i hygiene og matvarekunnskap, og her spiller heimkunnskapsfaget en veldig viktig rolle.
Det er ikke rom for reduksjon, verken innenfor den praktiske eller teoretiske delen av heimkunnskapsfaget.

Landsstyret i Norges Kvinne- og familieforbund krever at faget må økes, både økonomisk og i forhold til lærertetthet.