”Fleksibel åpningstid i barnehagene tar kun hensyn til voksne og arbeidslivet, og ikke barna.” Dette er ingen nyhetsbombe, og argumentet er håpløst gammeldags!

Barna og deres behov må settes først. Dette er et utsagn alle er enige om. Det er når dette skal realiseres at uenigheten starter. En ting vi må ha klart for oss, er at barnehagebyggingen aldri startet as skyld. To- og tre-åringer har aldri stått på barrikadene for å få barnehager. Barnehageutbyggingen startet som tilpasning til et endret samfunn, slik at kabalen med familie- og arbeidsliv skulle gå opp.

Barnefamilier er ulike når det gjelder størrelse, behov, omsorgsform og livssituasjon. Dette må respekteres – ikke bare med ord, men også i handling.

Samfunnet har endret seg mye på de nesten 70 årene som er gått siden Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) bygget sine første barnehager. Dette må alle som har befatning med barnehager ta konsekvensene av.
Vi vet at det ofte er et puslespill å få familiekabalen til å gå opp, men med fleksibel åpningstid tror vi dette puslespillet kan bli enklere, særlig for aleneforeldre.
Det viktigste med utvidet åpningstid i barnehagene, er at det enkelte barn ikke tilbringer mer tid der. Timene skal ikke endre seg, bare tidspunkt for levering og henting.
Barnas ”arbeidstid” skal ikke bli lengre selv om foreldrene jobber skift.

K&F krever at det legges til rette for en tilpasning i barnehagenes åpningstider slik at hver familie har frihet til å velge den omsorgsform som passer dem best.


For ytterligere informasjon, ta kontakt med forbundsleder Bjarnhild Hodneland tlf 55193012/92893155, 1.nestleder Ann-Louis Nordstrand tlf.91594612, 2.nestleder Grete Nordbæk tlf. 97061098