Folkehelseinstituttet (FHI) ønsker nå å måle nivået av PCB og PBDE i blodet til personer som spiser mye fisk fra Mjøsa. Forskerne vil finne ut om de har mer av disse stoffene i kroppen enn andre nordmenn.

Det er funnet høye nivåer av dioksinlike PCB og flammehemmerne polybromerte difenyletere (PBDE) i stor ørret fra Mjøsa.

Råd til barn og gravide
Mattilsynet har med bakgrunn i de høye PCB-nivåene gitt kostholdsråd til barn, gravide og kvinner i fruktbar alder.

Folkehelseinstituttet ønsker nå å gjennomføre målinger av PCB og PBDE i blod hos personer som spiser mye fisk fra Mjøsa, skriver fhi.no. 

Dette for å avklare hvorvidt konsum av fisk fra Mjøsa fører til en økning i kroppsbelastning av dioksinlike PCB og PBDE.

Miljøgifter i matvarer
Sammenliknet med det som regnes som norsk gjennomsnittsbelastning, kan undersøkelsen settes i gang så snart spørsmålet om finansiering er avklart.

Den tenkes gjennomført på samme måte som den store Fisk- og viltstudien, hvor konsum av matvarer med særlig betydning for inntak av miljøgifter i Norge undersøkes.

Et 20-talls personer med ulik konsum av Mjøsfisk tenkes rekruttert i samarbeid med Gösta Kjellberg ved NIVAs Østlandsavdeling.

Deltakerne i undersøkelsen vil bli bedt om å fylle ut et detaljert kostholdsskjema og avgi en blodprøve for analyse, melder fhi.no. 

Kilde: Folkehelseinstituttet