Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) ser viktigheten av å ivareta prinsippet om ytringsfrihet. Men når det gjelder dataspill med grusomme bildeinntrykk, mener K&F at det er viktigere å få på plass en kontroll, enn å forholde seg likegyldig i ytringsfrihetens navn!
– Myndighetene må snarest lage en kontrollinstans som vurderer dataspill
før de slippes på markedet. Foreldrene har krav på å få vite om spill kan skade
barns og unges mentale utvikling, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland.

– Vi i K&F forstår ikke at det skal være så vanskelig å få gehør for at noen med kritiske, etiske briller ser på dataspillene. Det som foregår i hjemmenes ”lukkede rom” , ofte uten foreldrenes viten, kan virke som rene giften på unge mennesker. Dette vet både lærere, rettsvesenet og fagfolk innen psykiatrien.

Nå har vi mistet tålmodigheten!
Det er på høy tid at fagfolk med innsikt bl.a. i barne- og ungdomspsykiatri kommer inn i bildet, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.

For ytterligere informasjon kan følgende kontaktes:
forbundsleder Bjarnhild Hodneland på tlf.: 92893155, nestleder Bente Nygård på
tlf.: 97632550 eller K&Fs informasjonsleder Wenche Solberg-Hansen på
tlf.:22478389