På vegne av gravide og fødende i hele landet, roper landsstyret i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) et varsku til helsemyndighetene:
Tenk langsiktig samfunnsøkonomi Bevar nære, trygge og gode fødeplasser

-DET ER IKKE HELSEFORETAKENE, MEN JEG SOM BESTEMMER, har helseministeren
forsikret oss. Norges Kvinne- og familieforbund stoler på helseministeren vår.
Det uttaler landsstyret i Norges Kvinne- og familieforbund.