I anledning FNs internasjonale dag for eldre 2.10.08 har Norges Kvinne- og familieforbund sendt ut følgende pressemelding:

FNs internasjonale dag for eldre  />- vi ønsker mer enn flotte festtaler!

I forbindelse med FNs internasjonale dag for eldre, ber Norges Kvinne- og familieforbund Regjeringen om økt innsats i eldreomsorgen.

Kvaliteten på den omsorgen eldre mennesker får i Norge idag er i stor grad avhengig av hvor i landet de bor. Det er ikke riktig at innsparinger og dårlig kommuneøkonomi skal bestemme omsorgstilbudene til befolkningen.  />Dette er fellesanliggender som må sikres på en måte som gjør at alle innbyggere i Norge får likeverdige tilbud.

Alle mennesker som trenger omsorg og hjelp i hverdagen må sikres retten til dette på en måte som imøtekommer den enkeltes behov. Bemanningen på sykehjem, kvaliteten på matservering og hjelp til hjemmeboende eldre skal ikke være mulige salderingsposter i kommunebudsjettene.  />Dette er Regjeringens ansvar. Vi ønsker mer enn flotte festtaler!     />