Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) oppfordrer sine medlemmer til å skrive til TV-2 sjefen Kåre Valebrokk om å endre sendetiden på ”Hotell Cæsar”. TV-2 har selv nylig uttalt at serien ikke er beregnet .
Dersom kanalen ønsker å fremstå som seriøs og ta sine seere på alvor, krever vi at de tar konsekvensen av sine egne uttalelser. K&F forlanger at sendetiden for serien flyttes!

Vi har alle et ansvar som foreldre i forhold til hva vi lar våre barn se på tv, men foreldre trenger hjelp fra tv-kanalene. Programmer som ikke er beregnet , må sendes på andre tidspunkt enn når barn vanligvis ser tv. TV-2 burde heller finne frem til mer familievennlige programmer i denne sendetiden.

Vi er svært glade for Norsk Lærerlags initiativ i denne saken og støtter deres aksjon. Forbundsleder Elisabeth Rusdal oppfordrer alle sine medlemmer til å skrive til TV-2 og be om endret sendetid for ”Hotell Cæsar”. Oppfordringen sendes kommende uke ut via de mer enn 500 lokallagene i organisasjonen.

Samtidig oppfordrer K&F alle andre organisasjoner og enkeltpersoner til å gjøre det samme.

For mer informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på telefon: 67 51 75 96 eller 1. nestleder Bjarnhild Hodneland kontaktes på telefon: 55 18 64 93 eller 2. nestleder Bente Nygård kontaktes på telefon: 63 99 75 06