– Forbrukerne bør velge tran som er renset for miljøgifter. Dersom man er usikker på om tranen er renset, så ta kontakt med produsenten, sier Are Sletta i Mattilsynet.

Det er Slettas oppfordring etter at norske medier i dag siterte britiske forskere som advarer mot bromerte flammehemmere i fiskolje.

Ifølge Sletta renser de store norske tranprodusentene tranen for miljøgifter, og nivåene av miljøgifter gir ikke grunn til å advare mot tran. Uttalelsene er basert på analysedata fra 2002.

Kontrollerte nivået 
Tidligere Statens næringsmiddeltilsynn,nå Mattilsynet, kontrollerte nivået av miljøgifter i en rekke marine oljer i 2002.

Det viste seg at nivået av bromerte flammehemmere var lavt. Dioksiner og PCB ble funnet i noen få marine oljer, men de aktuelle produktene ble trukket fra markedet.

Ny undersøkelse
Analyseresultatene fra 2002 viser at de store tran-merkene som Møllers, Nycomed og Pronova, er trygge i forhold til miljøgifter.

Men Mattilsynet vurderer å gjennomføre en ny undersøkelse av miljøgifter i marine oljer på det norske markedet i løpet av 2004.

Ifølge Are Sletta kjenner ikke Mattilsynet detaljene i den britiske undersøkelsen.

Kilde: Matportalen 

Les saken i Dagsavisen