K&Fs lag driver mange barnehager – hva vil politikerne?
barnehage.no finner du politikernes standpunkt om akkurat denne saken.