Kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland blir den nye sjefen for alle som driver med frivillig arbeid i Norge. Regjeringen vil gjøre det lettere å drive frivillig arbeid. Det skriver VG i dag.

Det er 1. januar 2005 Valgerd Svarstad Haugland blir landets nye frivillighetsminister.

– Vi vil slippe det frivillige arbeidet mer løs, sier Svarstad Haugland til VG. Regjeringen vil vekk fra prosjektstøtte og over på mer driftsstøtte.

– Frivillighets-Norge har vært styrt av en sosialdemokratisk tankegang. Styresmakten har støttet prosjekter som vi mener Norge har bruk for. Det har blitt for mye byråkrati og skjemaer, sier Svarstad Haugland.

Samordning
Ifølge VG er det organisasjonene selv som har bedt om at ansvaret samordnes i ett departement. Eegjeringen bestemte at Svarstad Haugland får denne oppgaven fra nyttår ved siden av jobben som kultur- og kirkeminister.

 – Vi vil gi dem muligheten til å jobbe med det de har lyst til, sier Svarstad Haugland. Det er ikke avklart hvordan den nye støtteformen skal fungere.

– Vi vil ta de frivillige med på høring for å se hva som er best for dem. Vi må finne et system som er kontrollerbart og mindre byråkratisk, sier Svarstad Haugland til VG.

Kilde: VG