Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) har hatt sin årlige konferanse der landets energiberedskap sto i fokus.

På KFBs landskonferanse helgen 14.-15.3.09 ble følgende uttalelse vedtatt:

“Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) ser med dyp bekymring på manglende vedlikehold og fornyelse av strømnettet som til stadighet avdekkes av tilsynsmyndighetene. I et høyteknologisk og sårbart samfunn kan en ustabil leveringssituasjon få alvorlige konsekvenser for liv, helse og materielle verdier. Med bakgrunn i at energibransjen gjennom en årrekke har hatt rekordhøy inntjening og stort utbytte til eierne, mener KFB at en større del av overskuddet må anvendes til oppgradering og vedlikehold enn hva tilfellet er i dag. En forutsigbar og stabil energileveranse utgjør en vesentlig del av den samlede samfunnssikkerhet. KFB forlanger at landets tilsynsmyndigheter tar høyde for dette og fører en strengere linje overfor nettselskapene”.

Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) representerer 140.000 medlemmer.

Se også oa.no