“Norges Kvinne- og familieforbund ble sent i 2010 klar over at refusjonsordningen for bruk av test for å oppdage livmorhalskreft skulle opphøre fra 1. januar 2011. Vi engasjerte oss i saken og skrev til Helse- og omsorgsdepartementet og ba om at refusjonen i det minste skulle fortsette inntil evalueringen av forsøksprosjektet som har pågått siden juli 2005.” Skriver www.dagensmedisin.no