Du kan trygt spise norske jordbær. Det er svært lite rester av sprøytemidler i årets jordbær, viser Mattilsynets prøver.

Mattilsynet har det overordnede ansvaret for å overvåke rester av plantevernmidler i norsk og importert frukt, grønnsaker og poteter, samt matkorn i forhold til de grenseverdier som er fastsatt.

Mattilsynet analyserer hvert år ca. 150 – 200 prøver av jordbær. Fra 1996 – 2003 ble det tatt 1720 prøver av jordbær. Av disse var det totalt 17 prøver med overskridelser. Fem av bærprøvene var norske; tre i 1998, én i 2001 og én i 2002, skriver matportalen.no. 

2002
Av 151 prøver (106 norske) i 2002, ble det funnet overskridelse i tre prøver, fra henholdsvis Spania, Egypt og Norge.

I 2004 er det til og med uke 24 tatt ut tre norske jordbærprøver og 13 importerte. Det er ikke funnet overskridelser så langt i år, skriver Landbruksdepartementet. 

Overskridelse av grenseverdien betyr ikke nødvendigvis at restmengden er helsefarlig.

Vask frukt og bær
Mattilsynet gjør funn av plantevernmidler i frukt og grønt på nivåer som, ut fra den kunnskapen man har i dag, anser som helseskadelig.

Mattilsynet råder alle til å vaske frukt og grønnsaker, gjerne i varmt vann, men da rett og slett av hygieniske årsaker for å fjerne støv, jord.

20 millioner jordbær
Vi spiser ca. 20 millioner jordbærkurver i sesongen. Og arealmessig utgjør det en produksjon på hele 2.500 forballbaner!

Er du engstelig for sprøytemidler, kan du trygt spise norske jordbær. Mattilsynet har ikke funnet rester av sprøytemidler i prøvene som er tatt i år, opplyser landbruksdepartementet.

Kilde: Landbruksdepartementet 

Kilde: Matportalen