– hvordan håndterer tilskuddsgiverne pengene og søknadene?

Kulturdepartementet ønsker å lage felles søknadshåndtering for offentlige tilskudd til aktiviteter for barn og unge. De har derfor laget et forslag til rutiner og sendt ut til høring.

Her er vårt svar:  “Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) vil gjerne på bakgrunn av våre erfaringer komme med svar på ovennevnte høring. Vi vil nedenfor komme med de merknader vi har til forslagene i høringen.

Norges Kvinne- og familieforbund er enig i at det er positivt med koordinering, som igjen kan gjøre det lettere for søkerne å “finne fram” i systemet.  Det er viktig at regler for forvalterne blir fastsatt, og at retningslinjene er stabile i en periode.  Det er ellers svært vanskelig for organisasjonene å følge opp.

K&F støtter spesielt anbefaling om at støtte bør gis som driftsstøtte, ref. punkt 3.2.  Å kreve prosjektorganisering kan føre til at målgruppen lar være å søke, det krever administrativ kunnskap og oppfølging som de færreste makter.  Et evt. tilskudd kan “koste mer enn det smaker”.

Kap. 7 – oppfølging og kontroll.  K&F støtter forslaget om at kontroll og krav om rapportering/revisjon må ha et rimelig omfang i forhold til størrelse på tilskudd og nytten organisasjonen har av det. Det er også viktig at tilskuddsforvalter har kjennskap til de grupper/organisasjoner som søker tilskudd, slik at oppfølging oppfattes som relevant.”

Og her er hele saken, der du også finner pdf av K&Fs svar.