På den internasjonale kvinnedagen, mandag 8. mars, og tre uker fremover, vil The Body Shop butikkene være kampanjesentre for innsamling av penger til voldsutsatte kvinner. Inntekten går til Krisesentersekretariatet.

Med plakater, brosjyrer og annet materiell fokuserer The Body Shop på at menns vold mot kvinner er et av verdens aller største problemer når det gjelder brudd på kvinners menneskerettigheter.

Kampanjens tema er ”Ekte kjærlighet er fri for vold”. Krisesentrene i Norge gjør en uvurderlig innsats for å beskytte og støtte voldsutsatte kvinner og deres barn.

Skolering
The Body Shops innsamlede midler vil bli brukt til skolering av alle landets krisesentre innen denne problemstillingen.

-Butikkene skal selge pins og samle inn brukte mobiltelefoner for gjenbruk som gir penger i kassen til Krisesentersekretariatet. Flere krisesentre i landet vil bidra med informasjonsformidling i butikkene, sier informasjonsdirektør Hilde Vanvik i The Body Shop.

Største fanesak
Informasjonsdirektør håper at de rundt 30 butikkene i landet vil klare å samle inn kr. 50.000,- de første tre ukene av kampanjen, og denne kampanjen vil uansett fortsette i en stillere form helt frem til sommeren.

-Kampen mot menns vold mot kvinner er en av The Body Shops absolutt største fanesaker, og vi ser frem til å kunne gjøre nok en innsats i dette arbeidet,” uttaler Vanvik.

Hun hevder at Body Shop-kundene er utrolig positive til slike kampanjer, og i år vil de også få små takkekort når de bidrar.