– Sykefraværet øker. Dette er svært bekymringsfullt. Nå må det tas alvorlig tak i sykefraværet og utstøting fra arbeidslivet. Det holder ikke å inngå avtale om inkluderende arbeidsliv, dersom virksomhetene ikke følger opp i praksis, sier trygdedirektør Arild Sundberg.

Han mener IA-virksomheter skal være et kvalitetsstempel på godt sykefraværsarbeid. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Rikstrygdeverket viser at sykefraværet øker her i landet.

Ifølge Statistisk sentarlbyrå (SSB) økte sykefraværet fra 7,8 til 8,5 prosent fra 4. kvartal 2002 til 4. kvartal 2003.

Egenmeldt fravær økte med 0,1 prosentpoeng, mens det legemeldte fraværet økte med 0,6 prosentpoeng.

Bedre arbeidsmiljø
Trygdedirektør Arild Sundberg understreker at både arbeidsgiver og arbeidstaker nå må jobbe mer aktivt sammen for å bedre arbeidsmiljøet og bekjempe sykefraværet, skriver trygdeetaten.no. 

– Arbeidsgiver og arbeidstaker har et felles ansvar for å avklare arbeidsevnen og utarbeide en individuell oppfølgingsplan så snart som mulig og senest innen åtte uker. Det er svært viktig at arbeidstaker tidlig får prøve seg i arbeidet igjen, sier Sundberg.

Holdningsendringer
– Forholdene må legges til rette for at arbeidstakere kan være delvis i arbeid eller i arbeidsrelatert aktivitet til tross for helseplager og sykdom – dersom dette er medisinsk forsvarlig, sier Sundberg.

Ham mener det krever holdningsendringer hos både arbeidstakere, arbeidsgivere og hos leger. Det vil ifølge trygdedirektøren innebære store utfordringer for partene i arbeidslivet.

-Ja, for hver enkelt av oss. Det normale må være å være på jobb, sier Sundberg. Han legger vekt på at legenes hovedoppgave må være å stimulere til aktivitet framfor passiv sykmelding, skriver trygdeetaten.no.

Kilde: Trygdeetaten  

Kilde: Statistisk sentralbyrå