Det nye studieforbundet, som er sammenslått av Populus – studieforbundet folkeopplysning – og Bygdefolkets studieforbund, er nå i fullt arbeid.

Med Studieforbundet NÆRING og SAMFUNN er en ny, framtidsrettet og spennende læringsarena skapt!

Det nye studieforbundet representerer et mangfold av nesten 80 organisasjoner som gir viktige kurstilbud over hele landet. Her har vi samlet organisasjoner som har kurs innen en rekke områder – organisasjon,  politikk, samfunnsfag, landbruksrelatert virksomhet, miljø, kultur og tradisjon, helse, kosthold og edruskap.


Interimsstyrets leder Steinar Klev og nestleder Anne Enger er overbevist om at den nye sammenslutning vil gi en mer robust og effektiv organisasjon og der medlemmene vil få tilgang på et mer rikholdig kurstilbud enn de har nå. De tror det vil bety en ny giv for studievirksomheten. Hele intervjuet med de to kan leses på vår hjemmeside http://www.næringogsamfunn.no/