Helsedepartementet inviterte 16.11.12 til samråd om den planlagte stortingsmeldingen om folkehelse

K&F var representert ved nestleder Sonja Kjørlaug.  Hun var plassert i sesjonen for barn og unge.

Møtet var lagt opp med en fellesdel for alle deltakerne, fra mange organisasjoner, offentlige enheter, departementer etc. , og ble åpnet av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre   Etter en tidlig lunsj ble deltakerne delt opp i ulike sesjoner.

Programmet finner du her justert program_barn_unge.pdf

Nestleder holdt et kort innlegg.  Etter seminaret ble det sendt inn et innspill til meldingen fra K&F Innspill.pdf