I dag åpnet den store Nato-konferansen i Trondheim om beskyttelse av sivilbefolkningen mot masseødeleggelsesmidler. Tiltak for å beskytte befolkningen mot nye trusler fra kjemiske, biologiske, radiologiske og kjernefysiske midler vil være tema.

Konferansen vil samle over 100 deltakere fra NATO-land, partnerland og internasjonale organisasjoner. Etter terroranslagene i USA 11. september 2001 vedtok NaATO en handlingsplan for sivil beredskap, som la større vekt på beredskap mot terrorhandlinger og masseødeleggelsesvåpen.

Handlingsplanen fikk full oppslutning på NATO-toppmøtet i Praha i november 2002. Sammen med Sverige og Finland tok Norge initiativ til utvikling av retningslinjer for minstestandarder for beskyttelse av sivilbefolkningen mot masseødeleggelsesvåpen.

Norge har siden toppmøtet ledet dette arbeidet sammen med Finland og Sverige. Konferansen i Trondheim vil munne ut i anbefalinger for hvordan arbeidet med retningslinjene skal tas videre i NATO og i de enkelte medlems- og partnerland.

Konferansen som varer til mandag arrangeres i samarbeid mellom NATO, Utenriksdepartementet, Justisdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Statssekretær Traavik i Utenriksdepartementet vil åpne konferansen.

Les mer hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Kilde: Justis-og politidepartementet