Fremskrittspartiet mener regjeringen bevisst legger inn hindre som gjør barnehageforliket til en «politisk maratondistanse». Dette kom fram på den lokalpolitiske konferansen til Frp, dagen før starten på årets landsmøte i Stavanger, skriver Kommunal-Rapport.

Familiepolitisk talskvinne Karin Woldseth skal ha refset regjeringen for en tilnærmet trenering. Hun ytret sterk tvil om regjeringens intensjoner med barnehagereformen framover, og var usikker på om maksimalprisen på 1750 kroner fra 2005 ville realiseres.

– Tidlig kom det signaler om at barnehagebyggingen var i tråd med planleggingen, men så viste det seg at det manglet 3.000 plasser. Siden det er en forutsetning fra regjeringen at det er full dekning før maksprisen innføres, tror jeg de forsøker seg på å utsette den, sier Woldseth til Kommunal Rapport.

Stor misnøye
Hun gjorde det klart at Frp vil kjempe mot at statens tilskudd til private barnehager skal bli en del av kommunens frie inntekter fra 2006.

– Arbeiderpartiet og SV har varslet at de går inn for dette. Vårt utgangspunkt er statlig stykkprisfinansiering til alle barnehager, og det er det motsatte. Mange barnehager risikerer å forsvinne i kommuner som sliter økonomisk om Ap og SV får viljen sin, sier Woldsethtil Kommunal Rapport.

Kilde: Kommunal Rapport