Barne- og familieminister Laila Dåvøy møter i morgen formiddag krav om regulering av barnetrygden på landsmøtet til Norges Kvinne- og familieforbund i Alta. Tema for landsmøtet er “Med familien inn i fremtiden”. Dåvøy er hovedtaler.

Medlemmer og tillitsvalgte i Norges Kvinne- og familieforbund er sterkt kritiske til at barne- og familieminister Laila Dåvøy ikke har oppjustert barnetrygden i statsbudsjettene de siste årene, ikke til neste år heller!

Delegatene på landsmøtet i Alta vil stille krav til statsråden. De kan ikke lenger godta at Dåvøy prioriterer å gi økt tilskudd til barnehagene fremfor å oppjustere barnetrygden.

Stått stille i 9 år
– Barnetrygden har ikke vært i takt med prisutviklingen. Finansdepartementet har regnet ut at staten har spart nærmere 3,2 milliarder kroner på ikke å ha oppjustert barnetrygden de siste ni årene, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland. Hun mener det er en uthuling av familiepolitikken.

– Barnetrygden er en del av vårt skattesystem. Det er en økonomisk støtte til oppfostring av barn. Vi kan ikke godta at det spares på barnetrygden for å dekke opp for utgifter til barnehagene. Hva med alle barnefamiliene i landet som ikke har barn i barnehager. Barnetrygden er ikke til for bare barnehagebarn, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland til Nett Kvinner & familie.

Valg på forbundsledelse
130 personer er ventet til landsmøtet til Norges Kvinne- og familieforbund i Alta 29.- 31. oktober. Et 70 talls delegater og ca. 50 observatører har meldt sin ankomst til landsmøtet på Rica Hotell. Landsmøtet arrangeres av Finnmark krets.

Foruten barnetrygden vil forslaget til ny pensjonsreformen, barneombudets negative holdning til kontantstøtten, mat i skolen, vedtektsendringer, økonomi, medlemstallet, prinsipp-programmet og valg på ny forbundsledelse, være brennbare saker på landsmøtet.

Kongelig telegram
Det er ingen motkandidater til dagens forbundsleder Bjarnhild Hodneland. Hun stiller til gjenvalg, mens nestleder Anne Enger ikke ønsker å fortsette. Tre kandidater er innstilt til to nestlederverv. 

Det er sentralstyremedlem Odlaug Lysø Kleven fra Averøy, sentralstyremedlem Ann-Louis Nordstrand fra Vestskogen utenfor Tønsberg og 2. varamedlem til sentralstyret, Grete Nordbæk fra Elverum.

Norges Kvinne- og familieforbunds høye beskytter, H.K.H. Prinsesse Astrid, kunne ikke være tilstede på landsmøtet i Alta, men hun har i stedet sendt et kongelig telegram til landsmøtet.

“Jeg sender Norges Kvinne- og familieforbund mine beste hilsener i anledning landsmøtet i Alta”, skriver prinsessen i telegrammet fra Det Kongelige Slott i Drammensveien 1 i Oslo.