– Staten lurer barnefamilier for milliarder av kroner i barnetrygd. Det er en uthuling av familiepolitikken å gi barnetrygdmidler til barnehager framefamilier. Hva med tusenvis av foreldre som ikke har barn i barnehager, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.

Hodneland mener barnetrygden er en del av vårt skattesystem. Det er økonomisk støtte til oppfostring av barn.

– Når vi vet at det fødes færre og færre barn her i landet, så er det underlig at ikke Regjeringen har gått inn for å oppjustere barnetrygden, ikke til neste år heller. Vi mener dette er en uthuling av familiepolitikken. Unge par gjør samfunnet en tjeneste ved å få barn. Samfunnet trenger dem, sier Hodneland til Nett Kvinner & familie.

Ifølge beregninger som Finansdepartementet har gjort, skal staten ha spart nærmere 3,2 milliarder kroner på ikke å oppjustere barnetrygden i takt med prisutviklingen siden 1995.

Mens andre priser er beregnet til å stige med til sammen 23 prosent fra 1995 til 2005, har prisstigningen ikke hatt noe å si for de 970 kronene i måneden som barnetrygden utgjør.

Pengene gått til barnehager
Barne- og Familieminister Laila Dåvøy (KrF) innrømmer at barnetrygden ikke er prisjustert. Hun forteller at Regjeringen i stedet har valgt å prioritere barnefamiliene ved å gi økt tilskudd til barnehagene, skriver NRK.no.

– Dette er sannelig provoserende lesing. Hva med alle barnefamiliene som ikke har barn i barnehager. Barnetrygden er ikke til for bare barnehagebarn. Dette er å frarøve barnefamilier milliarder av kroner, hevder forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.

Kvinne- og Familieforbundet kjempet i mange år for heving av aldersgrensen fra 16 til 18 år. Aldersgrensen ble hevet for noen år siden. I 1995 utgjorde barnetrygden 6 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I dag utgjør barnetrygden 4 prosent.

Barnefamilier taper
For to barn utgjorde barnetrygden 12 prosent av en gjennomsnittslønn i 1995. I 2004 utgjør den i underkant av 8 prosent.

For tre barn er reduksjonen nesten halvert, fra 20 prosent i 1995 til 11,5 prosent i dag. For fire barn utgjorde barnetrygden 27 prosent av en gjennomsnittslønn i 1995, til i underkant av 15 prosent i dag.

– Det viser bare at barnefamilier har tapt. Vi vil ta dette opp med barne- og familieminister Laila Dåvøy. Det er i hvert fall gledelig at Fremskrittspartiet Sosialistisk Venstreparti går inn for en oppjustering av barnetrygden, sier Hodneland.

Kilde: NRK