På grunn av ferieavvikling i redaksjonen til Nett Kvinner & familie, vil ikke Norges Kvinne- og familieforbunds nettsted bli oppdatert fra i dag og frem til 26. juli.

Vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre lesere og bidragsytere en riktig god sommer!

Redaksjonen tar imot tips på e-post: solberg-hansen@kvinnerogfamilie.no. Tips kan også ringes inn til mobil: 91 77 25 84.

Redaksjonen i Nett Kvinner & familie vil også benytte anledningen til å gratulere Fokus med TV-aksjonen 2005.

“Lev vel- en verden uten vold mot kvinner”, er mottoet for NRKs TV-aksjon i 2005.

De innsamlede midlene ska brukes i arbeid mot vold mot kvinner under krig og konflikt, handel med kvinner, kjønnslemlestelse og vold i privatlivet.

Tiltakene til Fokus vil bli satt inn i Afrika, Asia og Midtøsten, i Latin-Amerika og i Øst-Europa, skriver Fokus på sine nettsider.

Dette er en viktig sak.

Kilde: Fokus