(Nett Kvinner & familie) Over halvparten av jentene i 10. klasse har slanket seg i Akershus. Det er slankefeber på ungdomsskolene i fylket, viser en undersøkelse der over 35.000 elever i grunn- og videregående skole i Akershus har deltatt, skriver Utdanningsforbundet.

Hver fjerde jente sier hun har prøvd å gå ned i vekt allerede på barneskolen. De oppsiktsvekkende tallene kommer fram av undersøkelsen “Helseprofil og unge i Akershus”.

Skremmende tall
Forsker og sosiolog Kjetil Rødje ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester, synes tallene er skremmende, skriver Utdanningsforbundet. 

-Vi er overrasket over at så mange jenter i ung alder har slanket seg, sier han til Dagens Medisin.

Undersøkelsen viser at mange jenter allerede på barneskolen har et negativt syn på egen kropp.

Misfornøyd med kroppen
I sjuende klasse sier bare fire av ti jenter at de er fornøyde med kroppen sin. Sammenligningsvis synes tre av fire gutter at de har en ok kropp.

Slanking henger sammen med kroppsbilde, og nesten halvparten av dem som ikke liker kroppen sin, har prøvd å bli tynnere.

I 10. klasse opplyser hele 56 prosent av jentene at de har forsøkt å slanke seg.

Færre gutter
Prosentandelen for gutter ligger på mellom 12 og 14 fra femte- til tiendeklasse.

Slankehysteriet gir seg ikke utover i ungdomstida. I tredjeklasse videregående oppgir 61 prosent av jentene at de har prøvd å gå ned i vekt, og 21 prosent av guttene, skriver nettstedet til Utdanningsforbundet, utdanning.ws.  

Kilde: Utdanningsforbundet