Fylkestinget har vedtatt å sette av en million kroner til et enkelt, sunt og gratis frokosttilbud i videregående skole. Dette er et skritt i riktig retning, mener vi i Norges Kvinne- og familieforbund.

Les artikkel fra Ringerike Blad 1. januar 2017 av nestleder Wenche Rolstad her:

www.ringblad.no/meninger/skole/oppland/wenche-rolstad-skolefrokost-til-alle/o/5-45-330975