Statsråd Kristin Halvorsen kommenterer at private barnehager tar ut store overskudd – men det gjelder ikke alle!

Etter dagens stadige repriser på de store overskuddene i private barnehager, sendte forbundsleder Elisabeth Rusdal ut følgende pressemelding:

”Det er direkte skremmende når kunnskapsminister Kristin Halvorsen går så hardt ut mot private barnehager. Gruppen private barnehager er ikke en ensartet gruppe. En rekke barnehager drives av frivillige organisasjoner. I denne type barnehager utføres hundrevis av timer som frivillig innsats for å drifte barnehagen. Når statsråden da så hardnakket går ut med sitt syn på private barnehager, burde hun i det minste unnlatt å skjære alle over en kam,” tordner forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

Uten de frivillige organisasjonenes barnehagedrift og innsats på barnehagesektoren i årtier, hadde ikke målet om full barnehagedekning vært mulig. Denne kraftige skytsen mot alle private barnehager og mistenkeliggjøring om store uttak av profitt er faktisk meget støtende for alle de tusener av frivillige som opp gjennom årene har drevet privat barnehage uten en krone i verken lønn eller honorar.

Stadige endrede vilkår og nye krav til barnehagedrift som medfører kostnader gjør at private barnehager må ha noe egenkapital for å kunne møte denne typen utfordringer. Det dreier seg da om å være både en ansvarlig barnehagedriver og en ansvarlig arbeidsgiver som ønsker å trygge arbeidsplassene for sine ansatte.

”Vårt forbund har vært stort som privat barnehagedriver i en årrekke. Selv om vi nå ikke driver dette like stort, så kan jeg med hånden på hjertet si at våre barnehager ikke drives med uttak av overskudd til vår øvrige virksomhet. Snarere er det slik at våre lokallag skyter inn større beløp i barnehagedriften. Da vil vi ha oss frabedt antydninger om nærmest uredelige motiver”, avslutter Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund.

Organisasjonens ulike lokallag landet rundt driver mer enn 20 barnehager i dag. Barnehagedriften startet i forbundet før1950. Forbundet var en viktig aktør i 1970 årene for å få gjeninnført statlig tilskudd til barnehagedrift.

For ytterligere informasjon eller kommentarer kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på telefon 913 28 164.
————————

K&F har nylig uttalt seg om departementets forslag om bruk av tilskudd til barnehagedrift, se tidligere oppslag

Se også PBLs reaksjon, 20.2.12