Kommuner utsetter likebehandlingen av private og kommunale barnehager, for å få mest mulig penger fra statens skjønnspott. Totalt misforstått, sier Barne- og familiedepartementet til Kommunal Rapport.

Fra 1. mai må kommunene gi private og kommunale barnehager samme økonomiske vilkår. Men foreløpig er det trolig bare Tønsberg kommune som nesten er i mål med et opplegg for dette.

Ifølge Kommunal Rapport vil de fleste se fordelingen av skjønnsmidler før de setter i gang. Økonomisjef i Røyken, Bjørn Brox, sa det rett ut på barnehagekonferansen til Private Barnehagers Landsforbund (PBL) i forrige uke.

Han hadde planlagt å innføre likebehandling fra årsskiftet, men droppet det etter å ha forhørt seg med Fylkesmannen før jul.

Uklart regelverk
-Vi kan ikke innføre regler som straffer oss økonomisk ved fordelingen av skjønnsmidlene. Det er merkelig at regelverket for likebehandling kommer så sent, og er så uklart at kommunene nå sitter og venter, sa han.

2003-tall avgjør Statssekretær Hans Olav Syversen i Barne- og familiedepartementet (BFD) har ingen forståelse for denne vente og se-holdningen.

Objektive kriterier
-Det er en total misforståelse at kommunene kan få mer penger fra skjønnspotten på denne måten. Skjønnsmidlene skal fordeles til kommunene ut fra objektive kriterier, basert på rapporter til fylkesmennene for 2003, sier han til Kommunal Rapport.

Departementet strever fortsatt med å fastsette kriteriene for fordelingen av de 485 millioner kronene, som skal hjelpe kommunene å nå målene i barnehagereformen. Men nå letter Syversen i alle fall litt på sløret:

– Ett mulig kriterium vil være kommunenes kostnader og utbyggingstakt i barnehagesektoren i 2003. Mer kan jeg ikke si nå, sier Syversen til Kommunal Rapport.

Kilde: Kommunal Rapport