Debatten fortsetter!

Saken går videre – følg med fram mot Brenna-utvalgets konklusjoner om et systematisk pedagogisk tilbud til barnehagebarn.  Rapporten skal leveres 1.10.2010.

Her er det viktig at vi engasjerer oss – på bakgrunn av K&Fs verdier og meninger, og som foreldre og besteforeldre.  Vil vi at alle barn skal “plasseres i samme boks” fra spebarnsalderen?

——————————

Forsker og sosialantropolog ved NOVA, Marie Louise Seeberg, har forfattet rapporten Siste skanse: En undersøkelse om 3-5-åringer som ikke går i barnehage.
En av konklusjonene er at det er mange ressurssterke foreldre i denne gruppen, foreldre som har foretatt et bevisst valg om å ikke sende barna i barnehage i hele perioden fram til skolestart.  Politikerne trodde nok at denne gruppen ville bestå mer av ressurssvake foreldre.

Se ulike vinklinger på saken i henholdsvis
Vårt land: http://www.vl.no/samfunn/article59376.zrm og
Dagbladet: http://www.dagbladet.no/2010/06/15/nyheter/innenriks/barnehage/12140400/
og Aftenposten Aften 16.6.2010

Fungerende forbundsleder Grete Nordbæk var intervjuet i Vårt land og referert i de andre avisene, og presiserer at K&F ønsker at foreldre skal ha et reelt valg dersom de ønsker å ta vare på barna selv noen år.  Det er derfor viktig å beholde og utvide kontantstøtten.

Se også artikkel og kommentarer på barnehage.no