Ni av ti skader på arbeidsplassen blir ikke rapportert til Arbeidstilsynet. I fjor skadet 4268 personer seg så kraftig på jobb i Oslo at de måtte få legebehandling, skriver Aftenposten.

Fjorårstallet omfatter bare de pasienter som ble behandlet på Oslo legevakt. Det reelle antallet yrkesskader i fjor er derfor enda høyere.

Farlige byggeplasser
Det er byens byggeplasser som er åsted for de alvorligste skadene. Stillasarbeid og arbeid i stige er to arbeidssituasjoner som peker seg ut.

Ulykker med elektrisk sag, spikerpistol og brekkjern under rivningsarbeid synes også i statistikken. 87 av skadene skyldtes vold, og rammet først og fremst sjåfører, vektere og ansatte i helsevesenet.

Ingen komplett oversikt
Det finnes ifølge Aftenposten ikke noen komplett oversikt over alle yrkesskader i Oslo. Arbeidstilsynet, som skal føre tilsyn over slike skader, får melding om bare en liten andel.

I fjor ble 35 personer i barne- og familieetaten utsatt for fysisk vold. 11 av dem konsulterte lege etterpå. Bare én av disse skadene ble rapportert til Arbeidstilsynet.

– Vi varsler bare Arbeidstilsynet ved svært alvorlige tilfeller. Helse, miljø og sikkerhet er et satsingsområde for oss, og vi er veldig nøye med å registrere vold og trusler innad i etaten, sier stabssjef i barne- og familieetaten, Svein Brekke Gundersen, til Aftenposten.

Kilde: Aftenposten