Regjeringen straffer familier som selv ønsker å velge hverdagen for egne barn.

Regjeringen har endret reglene for kontantstøtte, med tilbakevirkende kraft for dem som har fått tilsagn om støtte.

K&F har tidligere tatt spørsmålet opp med departementet, uten respons.  Forbundsleder Elisabeth Rusdal har 15.7. sent et nytt brev til statsråd Inga Marte Thorkildsen om saken, se vedlegg Brev kontantstøtte - juli 2012.pdf

————————————————–

For en tid siden ble forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktet av Utrop TV, som sender til flerkulturelt miljø. De har 80 000 abonnenter. 

Innslaget er lagt ut nå på nett-tv

http://www.utrop.no/UtropTV/22734

—————————————————-

Pressemeldingen som ble sendt ut 25.2. har ført til telefon- og poststorm til K&F.  Forbundsleder har vært intervjuet i ulike media, og har hatt kontakt med departementet.

K&F har nå bedt om møte med departementet om saken.

……………………………………………………………

”Informasjonen i dag om at endringene i kontantstøtteloven skal gis tilbakevirkende kraft er svært sjokkerende. Tilbakevirkningen må være meget utydelig publisert når selv ikke fagkomiteen på stortinget har fått det med seg ei heller NAV. Det får være grenser for hva regjeringen kan tillate seg å skalte og valte med familienes økonomi, uttaler Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund ”

Bakgrunnen for vår reaksjon er ikke kontantstøtten denne gangen. Det er snarere det at man gjør endringer i en ordning med tilbakevirkende kraft.

Særlig ille er dette når det dreier seg om penger for barnefamilier. Denne gruppen er ofte i etableringsfasen og har kanskje fra før en anstrengt økonomi. Da betyr beløpene i kontantstøtten mye.

I denne saken dreier det seg ikke så mye om kontantstøtte, men faktisk om prinsippet om tilbakevirkende kraft av en ytelse og som mottaker har fått bekreftelse på at man skal motta.

”I og med at endringen ikke trer i kraft før 1.august, så har man tid til å endre dette slik at de som mottar kontantstøtte etter dagens regelverk, skal få dette som forventet. Så trer endringene i kraft for nye mottakere. Spørsmålet er om det er politisk vilje. Mandag tar vi kontakt med advokat og setter i gang arbeidet med juridisk vurdering. Synd at det kan bli aktuelt. Vi burde ha økonomi i landet vårt til akkurat dette”, avslutter forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

For ytterligere informasjon og kommentarer kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobiltelefon: 913 28 164

Se og hør forbundsleder på P4 

Ref også innlegg i Vårt land 25.02.12