Landbruksminister Lars Sponheim undrer seg over at Rogaland er det dårligste fylket på økologi. Tallene viser at Rogaland er det fylket med lavest andel økologisk arealandel.

Kun 0,6 % av arealet i dette fylket drives etter økologiske prinsipper. Sør-Trøndelag er i andre enden av skalaen med 5,8 % økologisk areal.

-Vi har nettopp fått tall som indikerer at minst 10 % av forbrukerne legger vekt på og er villige til å betale mer for økologiske matvarer.

Det undrer meg litt at det er Rogalendingene som i minst grad ser dette markedspotensialet, sier Sponheim.

Sauefylket
Landbruksministeren vil presentere tallene på et møte om økologisk landbruk på Helleland Grendahus i dag.

Men kanskje økologisk sauehold kan føre Rogaland høyere opp på økologi-listen. Fylket er kjent for sin sauedrift.

Økologisk sauehold i flere høyder prøves nå ut av Planteforsk i et prosjekt som ser på alternativ liggeplass for økosau.

Liggeunderlag
Økologisk sauehold og de nye Debio-forskriftene om liggeunderlag, gjør bl.a at strekkmetall og spaltegulv ikke lenger vil bli godtatt som eneste tilbud for dyrene. 

Utprøving av liggeunderlag i to høyder er et samarbeid med FMLA Rogaland og er en del av et større prosjekt der også Norges Landbrukshøgskole deltar.

Kilde: Landbruksdepartementet