Nå haster det med handling! Hva er verdighetsgarantien verdt? K&F har i mange år påpekt uverdig behandling av eldre, både i og utenfor sykehjem.

”Vi trenger ikke all verdens garantier når de ikke håndheves, tordner forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund. Bakgrunnen for utbruddet er gårsdagens avsløringer av alle eldre som fortsatt har dobbeltrom, som ikke får mulighet til å komme ut i frisk luft og helseministerens understreking av at verdighetsgarantien var en garanti – ikke en rettighet. ”.

 Norges Kvinne- og familieforbund er rystet. I brev til stortingsrepresentantene i dag, ber forbundet om at det settes av mer tilskudd til kommunene. Vi tror nemlig ikke at kommunene ikke har vilje til å oppfylle verdighetsgarantien, men de mangler økonomi til dette. All verdens etableringstilskudd gir ikke økonomi til drift. Derfor må enten rammetilskuddet til kommunene økes eller så må det settes av øremerkede tilskudd til å sikre drift innenfor eldreomsorgen slik at verdighetsgarantien oppfylles.

Vi skal ikke ta fra innsatte i norske fengsler noe, men vi finner det svært kritikkverdig at ikke alle eldre har samme goder og tilbud. Ut fra meldinger fra våre lokale tillitsvalgte vet vi at våre lokallag flere steder har betalt kostnadene til kabeltv og utgiftene til tv for sykehjem. Men eldreomsorgen i kommunene kan ikke baseres på innsamlinger og bidrag fra frivillige.

«Vi utfordrer særlig stortingsrepresentantene fra regjeringspartiene til å foreta det nødvendige grepet. De eldre har ikke all verdens tid – de kan ikke vente. De sitter tålmodig og håper og venter. Nå må det aktiv politisk handling til og det må skje nå – ikke over tid. Når det virker som vår helseminister ikke forstår, så får vi sette vår lit til større forståelse og handlekraft blant våre stortingsrepresentanter», avslutter forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

 

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164.